Jahorina, Bosna i Hercegovina, +387 57 270-500 / +387 57 270-501

U tabeli ispod možete pronaći aktuelni cjenovnik usluga hotela.

Slika