Pratite nas...

Virtuelna šetnja 360°

Naša lokacija

Rezervacija

Vrsta usluge:
Vaše informacije

Datum dolaska:
Datum odlaska:
Tip sobe:
Napomena
Početna Cjenovnik / Rezervacija
3
2
1
CJENOVNIK ZA ZIMSKU SEZONU 2016/2017 PDF Štampa El. pošta

 

 

PERIOD

VRSTA

SOBE

POLUPANSION (KM)

POLUPANSION (EUR)

01.12.2016 - 29.12.2016

1/2

69.00 KM

35.30  EURA

29.12.2016 - 03.01.2017

1/2

94.00 KM

48.00  EURA

03.01.2017.-15.01.2017.

1/2

84.00 KM

43.00 EURA

15.01.2017 - 26.02.2017

1/2

75.00 KM

38.40  EURA

26.02.2017 - 02.04.2017

1/2

69.00 KM

35.30  EURA

 

Cijene su na bazi polupansiona (doručak i večera sa bife stola) po osobi i danu. 1 EUR=1.95583 KM

NAPOMENA:bife sto se postavlja za 15 odraslih osoba  i više.

 • U cijenu nije uračunata BTO u iznosu od 2.50 KM ( 1,27 Eur) po osobi i danu, djeca do 12 godina su oslobođena plaćanja boravišne takse, osiguranje se naplaćuje 0,50 KM (0,25 Eur) dnevno.
 • Djeca do 6 godina, ako koriste ležaj roditelja, boravak je GRATIS. Ukoliko djeca do 6 godina koriste poseban ležej,  plaćaju 50% od redovne cijene
 • Djeca od 6 do 12 godina, imaju popust 50 % (poseban ležaj)
 • Dnevni boravak 60.00 KM ( 30,67 Eur) –za DVIJE OSOBE
 • Ski lift hotela „NEBOJŠA“ -  dnevna karta 10.00 KM.
 • Popust na treći, četvrti i peti ležaj 20% (u višekrevetnim sobama, trokrevetnim, četvorokrevetnim i porodičnim sobama)
 • Korišćenje saune je uključeno u cijenu.
 • Ukoliko se dvokrevetna soba koristi kao jednokrevetna, cijena se uvećava za 50%,
 • Prilikom vršenja uplate HOTEL NE SNOSI TROŠKOVE BANKARSKE PROVIZIJE
 • Za sve ostale uslove, primjenjivaće se  uobičajene uzeanse u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Hotel zadržava pravo promjene cijena u slučaju značajnijeg poremećaja cijena na tržištu. .


 

OPŠTI USLOVI


Check-in se vrši od 14h,a check-out je obavezan do 11h.Ukoliko gost ne oslobodi sobu i nastavi je koristiti u vremenu od  11h do 14h  naplaćuje se cijena utvrđena za dnevni boravak,a preko tog roka zaračunava se još jedno noćenje.

VAŽNO OBAVJEŠTENJE!!!
Prijevremeni odlazak: Ukoliko dođe do prijevremenog odlaska (osim izuzetaka, bolesti i sl.), obračunava se 30% od pune cijene, do datuma završetka rezervacije. Hotel ne uzima u obzir loše vrijeme, nedostatak snijega ili slične sutuacije kao opravdan razlog za prekid boravka, i prijevremeni odlazak.
Molimo cijenjene goste da obrate pažnju na uslove otkaza. Povrat uplaćenih sredstava se ne vrši. Ukoliko dođe do pomijeranja ili otkaza rezervacije 10 dana prije dolaska, uplaćena sredstva su prenosiva i iskoristiva za neki naredni termin, u zavisnosti od raspoloživih  kapaciteta. Ukoliko se pomijeranje ili otkaz  rezervacije vrši kasnije, uplaćena sredstva nisu prenosiva niti iskoristiva za neki naredni termin. Pomijeranje rezervacije je moguće izvršiti samo jedanput.

 

NAPOMENA: U slaju značajnijeg poremećaja cijena na tržištu hotel Nebojša“ zadržava pravo korekcije cijena.

Cijene su na bazi polupansiona (doručak i večera sa bife stola) po osobi i danu. 1 EUR=1.95583 KM

NAPOMENA:bife sto se postavlja za 15 odraslih osoba i više.

· U cijenu nije uračunata BTO u iznosu od 2.50 KM ( 1,27 Eur) po osobi i danu, djeca do 12 godina su oslobođena plaćanja boravišne takse, osiguranje se naplaćuje 0,50 KM (0,25 Eur) dnevno.

· Djeca do 6 godina, ako koriste ležaj roditelja, boravak je GRATIS. Ukoliko djeca do 6 godina koriste poseban ležej, plaćaju 50% od redovne cijene

· Djeca od 6 do 12 godina, imaju popust 50 % (poseban ležaj)

· Dnevni boravak 60.00 KM ( 30,67 Eur) za DVIJE OSOBE

· Ski lift hotela „NEBOJŠA“ - dnevna karta 10.00 KM .

· Popust na treći, četvrti i peti ležaj 20% (u višekrevetnim sobama, trokrevetnim, četvorokrevetnim i porodičnim

sobama)

· Korišćenje saune je uključeno u cijenu. Ukoliko se dvokrevetna soba koristi kao jednokrevetna, cijena se uvećava

za 50%,

· Prilikom vršenja uplate HOTEL NE SNOSI TROŠKOVE BANKARSKE PROVIZIJE

· Za sve ostale uslove, primjenjivaće s uobičajene uzeanse u turizmu i ugostiteljstvu. Hotel zadava pravo

promjene cijena.

Mol i mo c ij enj ene  g oste da obr ate paž nj u na usl ov e koj i s e odnos e na avans ne upl ate, j er m enadž ment neć e uzimati u obzir nedostatak snijega kao valjan razlog za pomjeranje rezervacije i prenos sredstava za drugi period.

Ukoliko dođe do prijevremenog odlaska (sa izuzetkom smrti ili bolesti č lana e porodice) pored iskoriš tenog dijela aranž mana obrač unava se 30 % od neiskoriš tenog ara mana. Hotel ne uvaž ava l e vrijeme, nedostatak snijega i slič ne situacije kao razlog prijevremenog odlaska.